END590 Benzetim ve Bilisimde İleri Konular (Advanced Topics in Simulation and IT)

Course Content:

Süreksiz sistemlerin benzetim modellerinde ileri konular. Varyans azaltma teknikleri, çıktı analizi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması, meta-modelleme, benzetim icin deney tasarimi ve simulasyon optimizasyonu, ajan temelli simulasyona giriş.

Bilişimde ileri konular: Ajan temelli sistemler, web servisleri, bilişimde güncel konular.

Bu dersin projesi için takımların bir gerçek hayat problemini simulasyon yöntemiyle çözmeleri ve bu çözümü anlatan bir konferans makalesi hazırlamaları gerekmektedir. Ders kapsamında bugüne kadar hazırlanan konferans makalelerine örnekler:

Dersi açıldığı dönem ders-mesaj grubuna kayıt olarak takip edebilirsiniz.