END521 Ileri Benzetim (Advanced Topics in Simulation)

Course Content:

Süreksiz sistemlerin benzetim modellerinde ileri konular. Varyans azaltma teknikleri, çıktı analizi, alternatif sistemlerin karşılaştırılması, meta-modelleme, benzetim icin deney tasarimi ve simulasyon optimizasyonu, ajan temelli simulasyona giriş.

Bu dersin projesi için takımların bir gerçek hayat problemini simulasyon yöntemiyle çözmeleri ve bu çözümü anlatan bir konferans makalesi hazırlamaları gerekmektedir. Ders kapsamında bugüne kadar hazırlanan konferans makalelerine örnekler:

Dersi açıldığı dönem ders-mesaj grubuna kayıt olarak takip edebilirsiniz. https://groups.google.com/forum/#!forum/end521-fall2018