END 306 - Benzetim Sistemleri

Dersin Kapsamı:

Sistem benzetim yaklaşımının tanımı. Benzetim sistemlerinde kullanılan temel kavramlar. Benzetim sistem çalışmasının aşamalarının belirlenmesi. Benzetim sistemlerinde yararlanılan istatistik-olasılık kavramlarının incelenmesi. Sistem Benzetim dillerine genel bakış. Süreksiz sistemlerin benzetim modellerinin tasarımı. Benzetim modellerinin programlanması. Doğrulama ve geçerlilik analizi. Çıktı analizi. Üretim ve hizmet sistemleriyle ilgili örnek çalışmalar.

Dersi açıldığı dönem (Güz dönemi) ders-mail grubuna kayıt olarak takip edebilirsiniz. Dersle ilgili emailleri alabilmek icin gruba üye olmanız gerekmektedir:

http://groups.google.com/group/end306-fall2019